Lait

  • Asoy-laki  on tärkein asuntoyhtiön toimintaa säätelevä laki.
  • Järjestyslaki   koskee kaikkia, ja taloyhtiöissä voi olla lisäksi omat järjestyssäännöt, jotka pitää olla yhtiökokouksen hyväksymät.
  • Osakeyhtiölaki   koskee niitä kiinteistöyhtiöitä, jotka eivät kuulu asoy-lain piiriin.
  • Tilaajavastuulaki  koskee taloyhtiöitäkin. Niillä on vastuu selvittää niiden yritysten lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, joiden palveluita käytetään.
  • Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Vestia Oy:n toimialueella. Jätelaki antaa laajemmat raamit jätehuollolle.
  • Kirjanpitolaki  on vuodelta 1997, ja uudistunut kirjanpitolaki   vuodelta 2015.
  • Tilintarkastuslaki. Enää ei ole niin sanottuja maallikkotilintarkastajia. Virallinen tilintarkastaja pitää valita vain, jos tietyt ehdot täyttyvät. Muita vaihtoehtoja ovat toiminnantarkastaja tai pelkästään tositteiden tarkastus.
  • Tupakkalaki. Taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Taloyhtiö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.
  • Huoneenvuokralaki.