Lait

  • Asoy-laki  on tärkein asuntoyhtiön toimintaa säätelevä laki.
  • Järjestyslaki   koskee kaikkia, ja taloyhtiöissä voi olla lisäksi omat järjestyssäännöt, jotka pitää olla yhtiökokouksen hyväksymät.
  • Osakeyhtiölaki   koskee niitä kiinteistöyhtiöitä, jotka eivät kuulu asoy-lain piiriin.
  • Tilaajavastuulaki  koskee taloyhtiöitäkin. Niillä on vastuu selvittää niiden yritysten lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, joiden palveluita käytetään.
  • Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Vestia Oy:n toimialueella. Jätelaki antaa laajemmat raamit jätehuollolle.
  • Kirjanpitolaki  on vuodelta 1997, ja uudistunut kirjanpitolaki   vuodelta 2015.
  • Tilintarkastuslaki. Enää ei ole niin sanottuja maallikkotilintarkastajia. Virallinen tilintarkastaja pitää valita vain, jos tietyt ehdot täyttyvät. Muita vaihtoehtoja ovat toiminnantarkastaja tai pelkästään tositteiden tarkastus.
  • Tupakkalaki. Taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Taloyhtiö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.
  • Huoneenvuokralaki.
  • Hankintalaki ei normaalisti koske taloyhtiötä. Laki ei siis vaadi kilpailuttamaan hankintoja, mutta tietysti taloyhtiön edun vuoksi kannattaa kilpailuttaa. Laki koskee myös taloyhtiötä, jos hankinnan alviton hinta on vähintään 150 000 euroa JA siihen saa julkista tukea yli 50 %.