Asumisopas

Oppaassa käsitellään hallinto, talous, vakuutus, rakenteet, turvallisuus, järjestys, jätelajittelu, takapiha, vesi ja sähkö sekä korjaukset ja kunnossapito.

Hallinto

Taloyhtiötä johtaa hallitus, jonka alaisuudessa toimii yhtiön isännöitsijä, joka on kiinteistöyhtiöissä toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttää osakkeenomistajista koostuva yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksessä määritellään taloyhtiön toiminnan säännöt.

Osakkaat omistavat tietyt osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan kyseistä huoneistoa, autokatospaikkaa ja mahdollisesti varastotilaa tai takapihaa, mutta huoneisto, rakennukset sekä etu- ja takapiha ovat silti taloyhtiön omistamia.

Talous

Kiinteistön käytöstä, kunnossapidosta ja hallinnoimisesta aiheutuvat kustannukset katetaan osakkaiden maksamilla yhtiövastikkeilla ja käyttökorvauksilla. Vuokralainen maksaa vuokraa osakkeenomistajalle sekä käyttökorvauksia vuokrasopimuksesta riippuen joko yhtiölle tai vuokranantajalle.

Vakuutus

Yhtiöllä on vakuutus, joka kattaa kiinteistölle aiheutuneet vahingot sekä hallinnon vastuun. Vakuutus ei korvaa irtaimiston vahinkoja, vaan ne kannattaa sisällyttää asukkaan omaan kotivakuutukseen. Päällekkäisyyden välttämiseksi kotivakuutukseen ei kannata ottaa kiinteistövakuutusta. 

Rakenteet

Kuten omakotiasuja pitää rakennukset ja pihan kunnossa, jotta asumisen taso ja kiinteistön arvo säilyvät mahdollisimman hyvinä, taloyhtiö huolehtii kiinteistöstä osakkaiden maksamilla vastikkeilla. Myös osakkailla ja vuokralaisilla ovat omat velvollisuudet huolehtia asunnostaan ja pihasta. Yhtiön vastuulle kuuluvista vioista on ilmoitettava.

Turvallisuus

Taloyhtiöön on tehty lakisääteinen pelastussuunnitelma. Paloturvallisuutta varten jokaisessa asunnossa on oltava sammutuspeite ja palovaroittimet, joiden toimivuutta asukkaat seuraavat itse. Ulkona olevan jauhesammuttimen sijainti kannattaa huomioida. Pelastustienä toimivat talojen edestä kulkevat väylät, joita ei saa tukkia pysäköidyillä autoilla. Lumenauraaja huolehtii auratun alueen hiekoituksesta, mutta asukkaiden omatoimista hiekoitusta varten hankitaan tarvittaessa hiekoitusmursketta. Yleistä kiinteistönhoitoa ei ole ostettu ulkopuolisilta, vaan asukkaat hoitavat sitä itse talkootyönä.

Kriisitiedotus nopeaa tiedotusta vaativissa, normaalia elämää haittaavissa asioissa järjestetään siten, että isännöitsijä lähettää tekstiviestin kaikkien taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille tai muille yhteyshenkilöille. He tiedottavat mahdollisuuksiensa mukaan taloyhtiön asukkaille. Isännöitsijä tiedottaa mahdollisuuksiensa mukaan myös näillä sivuilla.

Järjestys

Asukkaat huolehtivat, että myös vieraat noudattavat yhtiön ja kaupungin järjestyssääntöjä.

Jätelajittelu

Jäteastioiden luona on taloyhtiön lajitteluohjeet.

Takapiha

Asukkaat huolehtivat huoneistonsa kohdalla olevan takapihan siisteydestä. Ruohonleikkuusta on erilaiset käytännöt taloyhtiöissä. Pensaiden ja puiden istutuksia sekä rakennelmia varten on kysyttävä lupa taloyhtiöltä.

Vesi ja sähkö

Asukkaan tulee tehdä sähkösopimus haluamansa sähkönmyyntiyhtiön kanssa muuttaessaan taloyhtiöön. Valintaa helpottaa Energiaviraston ylläpitämä sähkön hintavertailu. Asukkaat maksavat itse oman sähkönsä. Useimmissa taloyhtiöissä on vesimittarit jokaisessa huoneistossa. Vedestä maksetaan yleensä ennakkomaksua joka kuukausi ja kerran vuodessa tulee tasauslasku mittarilukemien mukaisesti. Jos ei ole vesimittaria, vesimaksu määrätään henkilöluvun mukaan.

Korjaukset ja kunnossapito

Korjausvastuissa noudatetaan Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukkoa. Lain mukaan osakkaan on ilmoitettava kirjallisesti yhtiölle suunnittelemistaan huoneiston kunnostustöistä, jos ne ovat suurempia kuin maalaus tai tapetointi. Käytössämme on ilmoituslomake, jonka saa pyytämällä.